ukraynada tehsil

Ukraynada təhsil qiymətləri

Ukraynada təhsil haqqı universitetlərə, əyani və qiyabi bölmələrinə görə dəyişir.

İllik təhsil haqqı semestr üçün 400 ABŞ dollarından başlayır. Bu illik 800 dollar edir (Minimal).

Qəbul edildikdən sonra tələbə ilə müqavilə bağlanır. Müqavilədə təhsil müddətində tələbələrin təhsil haqqı nəzərdə tutulur. Tələbənin təhsili zamanı bu qiymət dəyişməz qalır.

Əyani təhsil alan tələbələr birinci il təhsil haqqını altı ay və ya bir il müddətində ödəyirlər. Qalan illərdə 4 dəfə ödəyə bilər. Qiyabi təhsil alan tələbələr ildə iki dəfəyə təhsil haqqını ödəməlidirlər.

Qiyabi təhsil haqqı 800 ABŞ dolları ilə 1500 ABŞ dolları arasındadır.

Ukraynada əyani təhsil illik 1200 ABŞ dolları ilə 5.000 ABŞ dollar arasındadır. Əyani oxuyan tələbələr universitet yataqxanalarında yaşayırlar.

Dövlət yataqxanalarının qiymətləri 30-50 dollar arasında dəyişir. Bu qiymətlər universitet və yataqxanaya görə dəyişir.

Təqaüd proqramında iştirak edə bilsəniz, Ukraynada pulsuz təhsil ala bilərsiniz.

XARKOV MILLI AVTOMOBIL VƏ YOL UNIVERSITETI
İXTİSASƏyani forması,$Qiyabi forma,$
Avtomobil yollarının salınması (inşaat və mülki mühəndislik), Körpülər və nəqliyyat tunelləri (inşaat və mülki mühəndislik)2100 birinci il və 1800 hər növbəti ildə1100 birinci il və 1800 hər növbəti ildə
Mühəndislik mexanikası (sahə maşınqayırması)1900 birinci il və 1600 hər növbəti ildə
Avtomobil mühəndisliyi (аvtomobil nəqliyyatı), Nəqliyyat texnologiyası və logistika2000 birinci il və 1700 hər növbəti ildə
UKRAYNA DÖVLƏT DƏMİRYOLU NƏQLİYYATI UNİVERSİTETİ (XARKOV ŞƏHƏRİ)
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Psixologiya1650205010001000
Bədən tərbiyəsi və idman, tətbiqi mexanika, müəyyən sahəyə aid maşınqayırma, elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika, kimya texnologiyası və mühəndisliyi, yeyinti texnologiyası, mülki müdafi ə, dəmir yolu nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı1550165010001100
Кompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi1650205010001000
Neſt və qaz hasilatı2350245014501550
UKRAYNA MÜHƏNDİS-PEDAQOJİ AKADEMİYASI
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Energetika, Elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika, Dizayn, İnşaat, Psixologiya1550 birinci il və 750 hər növbəti ildə1250 birinci il və 600 hər növbəti ildə27001850
Neſt və qaz işi1650 birinci il və 850 hər növbəti ildə
UKRAYNA DÖVLƏT DƏMİRYOLU NƏQLİYYATI UNİVERSİTETİ (XARKOV ŞƏHƏRİ)
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Dəmiryolu nəqliyyatında daşımanın təşkili və idarə edilməsi, Nəqliyyatda loqika sistemləri, Nəqliyyatda avtomatika və avtomatlaşdırma, İxtisaslaşdırılmış kömpüter sistemləri, Nəqliyyat vasitələrinin elektrik sistemləei və kompleksləri, Nəqliyyat vasitələrinin elektrik sistemləei və kompleksləri, Dəmiryol qurğuları və yol təsərrüfatı, Nəqliyyat-qaldırıcı, inşaat, yol, meliorasiya maşınları və avadanlıqları1850 birinci il və 1500 növbəti hər ildə1250 birinci il və 900 növbəti hər ildə23101560
XARKOV MİLLİ TİBB UNİVERSİTETİ (XMTU)
FAKULTƏrus dilində,$ingilis dilində,$
Tibbi45004800
Stomatologiya49805400
V.N. KARAZİN ADINA XARKOV MİLLİ UNİVERSİTETİ
Fakultəəyani forması,$qiyabi forma,$
Bakalavr
Tibb (rusca)3500
Beynəlxalq hüquq (rusca/ingiliscə)20001600
Psixologiya20001600
Filosofiya20001600
Biologiya20001600
Kimya20001600
Xarici dillər20001600
Magistr
Beynəlxalq hüquq28002300
Psixologiya28002300
Filosofiya28002300
Biologiya28002300
Kimya28002300
Xarici dillər28002300
MILLI TEXNIKI UNIVERSITET «XARKOV POLITEXNIK İNSTITUTU» (MTU “XPİ”)
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Psixologiya1650205010001000
Bədən tərbiyəsi və idman, tətbiqi mexanika, müəyyən sahəyə aid maşınqayırma, elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika, kimya texnologiyası və mühəndisliyi, yeyinti texnologiyası, mülki müdafi ə, dəmir yolu nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı1550165010001100
Кompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi1650205010001000
Neſt və qaz hasilatı2350245014501550
S. KUZNETS ADINA XARKOV MİLLİ İQTİSADİYYAT UNİVERSİTETİ
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Beynəlxalq biznez (rusca/ingiliscə)1800/19001350/14501800/19001750/1850
İqtisadi kibertəhlükəsizlik15001500
Beynəlxalq iqtiasadiyyat (rusca/ingiliscə)1500/16001050/11501500/1600
Kömrük iş120090012001200
Personalı idarəetmə və əmək iqtisadiyyatı1500105015001200
Biznes statistikası və analitika15001500
Marketing120090012001200
Maliyyə və kredit120090015001200
Bank işi120090015001200
Mühasibat və audit120090012001200
Logistika (rusca/ingiliscə)1500/160010501500/16001200
Logistika (rusca/ingiliscə)1800/19001150/12501800/19001500/1600
Proqramla təmin etmə mühəndisliyi (rusca/ingiliscə)1200/1300900/1000
Kompüter elmi120090012001200
Biznes inzibatçılığı (rusca/ingiliscə)1500/16001050/11501500/16001200/1300
İctimai inzibatçılıq (rusca/ingiliscə)1200/13001050/1150
Media əlaqələr (rusca/ingiliscə)180013501750/18501350
Aspirantura (rusca/ingiliscə)28002350
Təcüqbə dövrü850
Hazırlıq şöbəsi1050
YAROSLAV MUDRIY ADINA MİLLİ HÜQUQ UNİVERSİTETİ
İXTİSASBakalavr
əyani,$qiyabi,$
Hüquqşünaslıq28001300
Beynəlxalq hüquq28001300
A.N.BEKETOV ADINA ХARKОV MİLLİ ŞƏHƏR TƏSƏRRÜFATI UNİVERSİTETİ
İXTİSASəyani,$qiyabi,$
Sənaye və mülki tikintilər, Binaların və qurğuların memarlığı, İnşaat şirkətlərinin idarəsi, Geodeziya kartoqrafi ya və yer quruluşu, Mehmanxana və restoran biznesi, Nəqliyyat texnologiyası20501300
N.Y.JUKOVSKI ADINA MILLI AEROKOSMIK UNIVERSITET «XARKOV AVIASIYA İNSTITUTU»
İXTİSASəyani,$qiyabi,$
Avia və raketqayırma, Avionika,Комpüter mühəndisliyi, Proqram mühəndisliyi, Maşınqayırma, Теlekomunikasiya, Enerjimaşınqayırması, Təyyarə və helikopterlər, Təyyarə və helikopterqayırma texnologiyaları2450 birinci il və 2200 sonrakı hər ildə1350 birinci il və 1100 sonrakı hər ildə
ХARKОV MİLLİ DAXİLİ İŞLƏR UNİVERSİTETİ
İXTİSASBakalavr (rusca)Маgistr (1,5 il)
əyani,$qiyabi,$əyani,$qiyabi,$
Hüquq, Psixologiya, Maliyyə, bank işi və sığorta, Polis işçiləri hazırlamaq, Кibertəhlükəsizlik1350801400900
İ.KOJEDUB ADINA XARKOV MİLLİ HAVA QÜVVƏLƏRİ UNİVERSİTETİ
İXTİSASəyani,$qiyabi,$
Аvionika21501850
Aviasiya nəqliyyatı: hava gəmilərinə xidmət edilməsi
Aviasiya nəqliyyatı: hava gəmilərinin (təyyarə, helikopter) istismarı nəzəri hazırlıq

Tam siyahı üçün bizim whatsapp nömrəmizə yazın : WhatsApp

Ukraynada təhsil üzrə bütün məlumatlar bir arada

Ukraynada Təhsil

Əsas məqalə

Ukraynada pulsuz təhsil

Təqaüd programları

Ukrayna universitetləri və qiymətləri

Bütün ixtisaslar və illik təhsil haqqıları

Ukraynada təhsil lazımi sənədlər

Dəvətnamə, Bakalavr, Magistr

0/5 (0 Reviews)